Nakliyat SigortasıUzman Grup Sigorta Nakliyat Sigortasıyla gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri her türlü değerli belge (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektifin, zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar şunlardır;

Sigorta ettirilen kıymetin teslimindeki gecikme nedeniyle oluşabilecek her türlü zıya ve hasar ile sigorta konusunun    haczedilmesi veya alıkonması
Emniyeti suistimal
Sebebi açıklanamayan kaybolmalar
Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir)