Bireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir sistemdir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir.

Devlet tarafından vergi avantajı ve devlet katkısı ile desteklenir. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin temel unsurları nelerdir?

Emeklilik Şirketi: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.

Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.

Bireysel Emeklilik Aracısı: Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

Emeklilik Yatırım Fonu: Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.

Portföy Yöneticisi: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen portföy yönetim şirketidir.

Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşudur.

Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutardır.

Birikim: Devlet katkısı ve getirileri hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutardır.

Devlet Katkısı: Devlet katkısı, 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Devlet Katkısı Hesabı: Münhasıran devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesaptır.

Devlet Katkısı Fonu: Şirketin, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla belirlenen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurduğu fondur.

Sponsor Kuruluş: Sponsor Kuruluş, İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen tüzel kişidir.

Sistemin genel işleyişi nasıldır?

Risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketimizin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun bir plan ve yatırım stratejisi seçersiniz. Emeklilik planları farklı risk kategorisinde yatırım fonları içerir. Yatırabileceğiniz tutara göre emekliliğinizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını görebilirsiniz. Kabul ettiğiniz takdirde Giriş Bilgi Formu'nu ve Teklif Formu'nu doldurup imzalamanız gerekmektedir. İmzalı formların birer örneği size verilir. Emeklilik sözleşmeniz, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yaptığınız ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Dilerseniz emeklilik planınızı yılda dört defa , ödediğiniz katkı paylarının fonlara dağılımını yılda altı defa olmak kaydıyla değiştirebilirsiniz.

Eğer başka şirketten aktarımla düzenlenmemişse, sözleşmeniz yapıldıktan iki yıl sonra birikimlerinizi, sözleşmede belirtilen koşullara göre, haklarınızı kaybetmeden başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş bir sözleşmeniz var ise, tekrar aktarıma konu olabilmesi için mevcut şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı ancak emeklilik hakkı kazandığınızda birleştirebilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.

Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.

Emeklilik planı nedir?

Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcılarımıza sunulan fonlara, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir. Emeklilik planı, bireysel emeklilik planı veya grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir.

Emeklilik planı nasıl seçilir?

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizi finansal sorunlardan uzak, huzur içinde geçirmenizi sağlayan bir tasarruf planı, orta veya uzun vadeli bir yatırım sistemidir. Farklı ödeme seçenekleriyle, farklı ödeme dönemlerinde ödeyeceğiniz katkı payları emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Eğer isterseniz size önerilen plandan farklı bir emeklilik planı da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emeklilik planını, bir sene içinde en fazla 4 defa başka bir emeklilik planı ile değiştirme hakkınız vardır.